Tour 2 - ProPa 1
Motto: 2 Corinthians 5:17

Alte ist vergangen, Neues ist geworden.
Stare przeminęło i powstało nowe.
Old has gone, the new has come!

 

flaga_turkey_fl_md_clr flaga_syria_fl_md_clr lebanon_fl_md_clr

 

Auf dem Spuren von Apostel Paulus Geburtsorte
Szlakiem miejsc narodzin apostoła Pawła
Between two birth places of apostle Paul


Tarsus - Damascus
Türkei (Turcja, Turkey) - Syrien (Syria, Syria) - Libanon (Liban, Lebanon):
19.08. - 3.09. 2002

 

 

Karte / map

BT-2

 
Report 2

 Buch: „Von Tarsus nach Damaskus”
Książka pt.: „Od Tarsu do Damaszku“
The book: "From Tarsus to Damascus”

Statistik (statystyka, statistics):
STATISTIC-02-Tarsus-Damascus


 D-01_-_AdanaD-02_-_Tarsus

Adana (Turcja, Turkey)                   Tars (studnia Pawła, Paul’s well)


D-03_-_AntiochiaD-04_-_Ugarit

Antiochia – historyczne centrum światowej misji;                         Ugarit (Syria) – tutaj odnaleziono najstarszy alfabet „Dana”

 

Antioch – the historical center of world mission;                          Ugarit (Syria) – the oldest alphabet ”Dana” was found here

 

D-05_-_Lebanon D-06_-_Beirut

Liban – wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego;               ekskluzywne centrum Bejrutu

Lebanon – eastern coast of Mediterranean:                                     Beirut’s exclusive center

 

D-07_-_Zedern D-08_-_Gerade_Strasse

cedry Libanu; Lebanon’s cedars;                       ulica Prosta w Damaszku; the Straight Street in Damascus

 

D-09_-_Fluchtort D-10_-_Aleppo

Damaszek – miejsce ucieczki Pawła;               sławna cytadela w Aleppo
Damascus – Paul’s escape place;                the famous citadel in Aleppo