.


 

 

postcard1

 

 

 

postcard2

 

Idea 


Die Idee den FAHRRAD-APOSTOLATES zu beleben, fang während meine Tour in Griechenland auf den Spuren des Anfangs des Christentum in Europe, im Herbst 2005 an. 

Ich träume (und bete natürlich auch dafür), dass verschiede Gruppen von Radfahrern während ihrer Touren Jesus verkündigen werden, weil Er auf jede Art und Weise verkündigt werden soll.

Fahrradtouren sind – meiner Meinung nach – sehr gut dazu geeignet. Es reicht schon aus, wenn eine kleine Gruppe überzeugter Christen (und ausdauernder Radfahrer) eine solche Tour organisiert, dann wird das Ziel schon erreicht.

Ich sehe (z. B.) eine Gruppe christlicher Radfahrer durch Deutschland, Polen oder Dänemark mit Fahnen fahren, auf denen ‚Deutschland (Polen, Dänemark) für Jesus‘ steht. Diese Fahrer hätten entsprechende Flugzettel im Gepäck und würden unterwegs Gemeinden und Kirchen besuchen ...

Was für ein Gewinn für Geist, Seele und Körper! Was für ein wunderbarer Urlaub oder eine wirksame Freizeit für Jesus! Es solle kein Leistungssport sein, vielmehr ganz einfach Entspannung und Lockerheit!

Mach Dich bekannt mit meinen Erfahrungen, und du erfährst, dass das der Clou in unserer modernen Welt ist! Wenn Du willig, fitt und bereit bist, schreib mich an!

 

 

Idee:

1. Geistliche Erweckung

2. Verkündigung Jesu in verschiedenen Ländern oder Regionen durch die internationale Fahrrad-gruppe 

3. Für diesen Zweck jede erlaubte Werbung (Aufkleber, Fahnen, Flugzettel, Ansichtskarten etc.) benutzen

4. Wo möglich, Kontakte mit Gemeinden aufnehmen und sich gegenseitig ermutigen

5. Verschiedene Veranstaltungen vereinbaren und mit anderen örtlichen Ereignissen verknüpfen

6. Persönlichen Gewinn für Körper, Seele und Geist (1 Thess. 5, 23) daraus ziehen.

 

 

 

Persönliche Bedingungen:

1. Vollendetes 18. Lebensjahr oder gesetzliche Betreuung

2. Guter körperlicher und gesundheitlicher Zustand (Ausdauer)

3. Eigenes Fahrrad mit Ausrüstung

4. Eigenes Zelt mit Schlafsack

5. Übernahme der eigenen Kosten für Zugfahrt, Mahlzeiten und Übernachtungen

6. Disziplin nach christlicher Moral und Ethik (z. B. kein Rauchen oder Alkoholtrinken, kein Meckern) 

7. Am Ende einen Bericht über die persönlichen Erfahrungen verfassen (ein bis drei DIN-A4-Seiten)The idea of establishing the CYCLING APOSTOLATE, was born during my bike tour to Greece in the autumn of 2005, which I called, ‘the Beginning of Christianity in Europe’!
It is my dream (and prayer – of course) that different groups of cyclists would go on tours, proclaiming the name of Jesus, who ought to be proclaimed in all possible ways!
I believe that cycling is one of the best ways to accomplish this purpose. If a little group of dedicated Christian cyclists would organize such trips, then this goal would be reached. 
For example, I see in vision a group of cyclists travelling through Poland, Denmark, or the Baltic countries … with flags and banners, proclaiming for example, “Poland (or Denmark …) for Jesus”. They could visit different churches, carrying the proper leaflets in their baggage for distribution. 
How beneficial this would be for their spirit, soul and body! What a wonderful way to spend the holidays with Jesus! It is not a professional sport, but just relax and pleasure! 
Read something about my spiritual-cycling experiences and you would be convinced that, this is what’s needed in our modern society!
If you are willing, physically fit and ready, please contact me.

Idea:
1. spiritual revival
2. proclamation of Jesus in different countries or regions through an international group of cyclists
3. using all permitted advertisement (stickers, flags, printings, post-cards, leaflets) 
4. contacts with the local churches and reciprocal encouragement
5. different meetings harmonizing with the local needs 
6. personal benefits to the body, soul and spirit (1. Tess. 5:23) 

Conditions:
1. over 18 years or under authorized care
2. good physical condition (perseverance) 
3. bicycle with equipment
4. tent and sleeping bag with equipment
5. carrying costs, accommodation, travelling and meals
6. discipline based on Christian morals and ethics (for example: no smoking and drinking alcohol, no complain) 
7. describing your own experiences after the trip (1-3 pages on a4)
Pomysł założenia ROWEROWEGO APOSTOLATU powstał podczas mojej wyprawy rowerowej do Grecji, szlakiem początków Chrześcijaństwa w Europie, jesienią 2005 roku.
Marzy mi się (i oczywiście modlę się także o to), aby różne grupy rowerzystów proklamowały w czasie swych wypraw Jezusa, którego należy głosić na wszelkie sposoby. 
Uważam, że rowerowanie doskonale nadaje się do tego. Wystarczy by mała grupka zaangażowanych chrześcijan (i wytrwałych rowerzystów), zorganizowała tego typu wyprawę – wtedy cel będzie już osiągnięty. 
Widzę na przykład grupę rowerzystów podróżujących przez Polskę lub Danię, lub kraje bałtyckie ... z flagami z hasłem „Polska (Dania, itp) dla Jezusa”, z odpowiednimi traktatami w bagażu, odwiedzającą różne zbory i kościoły ... 
Co za pożytek dla ducha, duszy i ciała! Jakiż doskonały urlop lub wakacje dla Jezusa! Żaden wyczynowy sport, po prostu relaks i na luzie!
Zapoznaj się z moimi doświadczeniami duchowo-rowerowymi a przekonasz się, że to jest to w naszym współczesnym świecie!
Jeśli jesteś chętny, sprawny i gotowy, napisz do mnie. 

Idea:
1. przebudzenie duchowe
2. proklamowanie (tylko) Jezusa w różnych krajach lub regionach geograficznych przez międzynarodową grupę rowerową
3. używanie w tym celu wszelkiej dopuszczalnej reklamy (naklejki, flagi, nadruki, widokówki, ulotki)
4. kontakty ze zborami i obustronna motywacja
5. imprezy towarzyszące, w miarę synchronizowane z innymi wydarzeniami lokalnymi
6. osobiste korzyści dla ciała, duszy i ducha (1. Tes. 5:23)

Warunki:
1. ukończony 18 rok życia lub prawna opieka
2. dobra kondycja fizyczna (wytrzymałość)
3. posiadanie dobrego roweru wraz z odpowiednim wyposażeniem 
4. posiadanie śpiwora, namiotu
5. samofinansowanie dojazdów, posiłków i noclegów (ew. grupowe żywienie)
6. zdyscyplinowanie - chrześcijańska moralność i etyka (np. zakaz palenia i picia alkoholu, narzekania i biadolenia)
7. na koniec opisanie osobistych wrażeń (1-3 str, a4)


 

Restrykcje (“Covid”) i brak wystarczającej ilości zaproszeń uniemożliwiły realizację poniższego planu

 

„Pod Prąd!”

W 2020 chciałbym wreszcie ewangelizacyjnie przejechać rowerem mój Stary Kraj, Polskę.
Aby to doszło do skutku potrzebuję kościelnych kontaktów między Gdańskiem a Wisłą (wzdłuż rzeki Wisły – pod prąd), gdzie:
1. mógłbym dzielić się doświadczeniami i
2. skorzystać z gościny na jednonocny odpoczynek.
Proszę o kontakty (na trasie) tych, którzy mają otwarte serca i drzwi.

Plan trasy:
Gdańsk – Tczew – Grudziądz – Toruń – Włocławek – Wyszogród – Warszawa – Maciejowice – Kazimierz Dolny – Sandomierz – Nowy Korczyn – Pszczyna – Wisła